TILL STARTSIDAN!

Kalkning

Inom området kalkning mot försurning av sjöar och vattendrag arbetar vi med konsultverksamhet och kan erbjuda ett vitt spektra av tjänster.

  • Detaljplanering av kalkning av sjöar, våtmarker och vattendrag med båt, helikopter eller doserare.
  • Utvärdering av effekten av tidigare utförda kalkningar.
  • Upprättande av spridningskartor för båt- och helikopterkalkning.
  • Utförande av spridningskontroll i samband med entreprenader.
  • Revidering av kalkdoserare med förslag till förbättringar och driftstrategi.
  • Upphandling av kalkningsentreprenader.
  • Sjö- och djupmätning av sjöar som kalkas samt upprättande av djup- och spridningskarta för bästa effekt och kalkningsekonomi.