TILL STARTSIDAN!

Sjömätningsteknik

Med exakt GPS-positionering och specialdesignad programvara formas kartan i GIS-miljö.

Klicka på kartan ovan för större bild.

 

Unik teknik och precision

  • VARJE! lodskott mäts in med 2 meters noggranhet genom GPS-positionering.
  • Lodningen sker helt igenom med datorbaserat GIS-verktyg.
  • För Dig som har befintliga djupkartor kan vi erbjuda data-läggning med vårt GIS-verktyg. Du kan därefter enkelt lägga till djupkartorna till kommunens eller länets egen kart-databas.
  • Djupmätningen sker helt datorbaserat. Upplösningen på lodskotten kan vara ned till några meter över hela sjön. Samtliga lodskott, oberoende var på sjön, GPS-positioneras med cirka +/- 2 meters noggranhet.
  • Under en arbetsdag lagras data från cirka 12.000 mätpunkter...!

Nyttan med kartan?

  • Planering av provfisken och vattenprovtagningar samt andra sjöundersökningar underlättas med en bra djupkarta.
  • För fritidsfisket och båtsport. Tryck upp en enkel fritidskarta för det rörliga friluftslivet - bra även för turismen.
  • En kostnadseffektiv kalkning med god effekt och rätt spridningsintervall kräver kunskap om hydrologiska förhållanden, vilket förutsätter en djupkarta.
  • Föraren av en kalkbåt behöver en BRA djupkarta för att kunna utföra en bra spridning utan att riskera farliga grundstötningar.
  • Djupkarta krävs för planering av god och varaktig kalkningseffekt i sjön.

Allt arbete med djupkartan, även mätningsarbetet, sker GIS-baserat. Det innebär att Du kan få djupkartans GIS-skikt i t. ex. Mapinfo-, Shape-, .DXF-, eller annat format för konvertering till kommunens- eller länsstyrelsens/annans kart-databas. Du kan också enkelt själv skriva ut djupkartor eller bädda in dem i olika dokument, t. ex. nätfiske- och provtagningsprotokoll, rapporter och dyligt.